chrome firefox opera safari iexplorer

Як скласти акт-претензію до ЖЕКу

08 червня 2015 о 11:23
koda.gov.ua

У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо.

Як наголошується в статті 18 Закону «Про житлово-комунальні послуги» якщо споживач вважає, що комунальна послуга надається неналежним чином, або не надається взагалі, він має право викликати представника виконавця для складання акту-претензії і на його основі провести перерозрахунок оплати даної послуги.

Стаття 18. Оформлення претензій споживачів до виконавців

1. У  разі  порушення  виконавцем  умов договору споживач має право викликати його  представника  для  складення  та  підписання акта-претензії  споживача,  в  якому  зазначаються  строки,  види, показники порушень тощо.

2. Представник  виконавця   повинен   з'явитися   на   виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.

3. Акт-претензія   складається  споживачем  та  представником виконавця і  скріплюється  їхніми  підписами.  У  разі  неприбуття представника  виконавця  в  погоджений  умовами договору строк або необґрунтованої  відмови   від   підписання   акта-претензії   він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

4. Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про  перерахунок  платежів  або видає   письмово   споживачу   обґрунтовану   письмову  відмову  в задоволенні його претензій.

5. Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються  в суді.  Споживач  має  право  на  досудове  вирішення  спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.      6. У  разі  встановлення  за   результатами   аналізу   факту погіршення  нормованих показників якості води,  витрати споживача, які він здійснив при  оплаті  вартості  проведення  аналізу  води, підлягають компенсації за рахунок виконавця/виробника.

Таким чином, представник виконавця зобов'язаний прийти на виклик не пізніше терміну, визначеного в договорі, зазвичай він становить 2 робочих дня. Якщо ж представник виконавця проігнорує таке «запрошення», то Ви можете самостійно скласти акт-претензію, підписавши його у не менш як два споживачі.

На підставі даних акта складається заява про усунення недоліків у наданні послуги, а також, перерахунок або відшкодування заподіяної шкоди. Заява додається до акта (можна копії) і листом відсилається у відповідну організацію.

Результатом розгляду акта-претензії до ЖЕКу повинен бути, як правило, перерахунок суми платежів з дати його складання. В тому випадку, коли виконавець неналежно наданої комунальної послуги не задовольнить Ваших вимог, то з відповідним чином складеним актом-претензією можна впевнено виграти будь-який суд з ЖЕКом.

Важливість використання споживачем такого потужного інструменту, як акт-претензія при конфліктах з виконавцями комунальних послуг, не слід недооцінювати — абсолютна більшість споживачів змушена була оплачувати в судовому порядку досить значні суми за неотримані або отримані не в повному обсязі на неналежним чином комунальні послуги лише через те, що вони вчасно не складали відповідних документів, як от акт-претензія.

 

Начальнику КП «ЖЕК «_______________________»

прізвище, імя та по батькові

вул. ______________, б.____

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

про неналежне надання або ненадання послуг

м.Київ, Шевченківський район «___» ________________ 20___ р. ,

Споживач _____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

висловлює претензії виконавцю щодо якості надання послуг з___________________
(види послуг)
______________________________________________________________________
в частині ______________________________________________________________
(види порушень, кількісні / якісні показники надання послуг)
______________________________________________________________________

В період з ____ ___________ 20___р. по _______________ 20___р.

У зв’язку з викладеним, вимагаю зробити перерахунок розміру плати за неналежно надані (або ненадані) послуги, зазначені в даному Акті споживачем (ами) згідно з умовами Договору №________ про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Цей акт склали:
Виконавець в особі __________________
(П.І.Б., посада)
___________
(адреса) (підпис)

Споживач 1. ________________________ 
(П.І.Б.) (адреса, телефон) (підпис)

Споживач 2. ________________________ 
(П.І.Б.) (адреса, телефон) (підпис)

Споживач 3. ________________________ 
(П.І.Б.) (адреса, телефон) (підпис)

Споживач 4. ________________________ 
(П.І.Б.) (адреса, телефон) (підпис)

23 вересня

Інші дати
Народився Аркадій Казка
(1890, м. Седнів, тепер Чернігівської обл. - 1929) - український поет, педагог. Підготував до друку збірку "Lamentabile", яка так і не побачила світ. 1989 р. вийшла книжка "васильки". Автор вінка сонетів, одного з перших в Україні.
Розгорнути
Народився Володимир Кубійович
(1900 – 1985), український історик, етнограф, географ, енциклопедист, видавець. Громадсько-політичний діяч, організатор видання та головний редактор «Енциклопедії українознавства» (1955 – 1984) та «Географія українських та сумежних земель».
Розгорнути
Народилась Соломія Крушельницька
(1872 - 1952) – відома українська оперна співачка, педагог. Ще за життя Соломія Крушельницька була визнана найвидатнішою співачкою світу. Серед її численних нагород та відзнак, зокрема, Вагнерівська примадонна" ХХ століття.
"Найпрекрасніша і найчарівніша Батерфляй" Джакомо Пуччіні
Розгорнути

Майбутні події Дивитися всі