chrome firefox opera safari iexplorer

Як скласти акт-претензію до ЖЕКу

08 червня 2015 о 11:23

У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо.

Як наголошується в статті 18 Закону «Про житлово-комунальні послуги» якщо споживач вважає, що комунальна послуга надається неналежним чином, або не надається взагалі, він має право викликати представника виконавця для складання акту-претензії і на його основі провести перерозрахунок оплати даної послуги.

Стаття 18. Оформлення претензій споживачів до виконавців

1. У  разі  порушення  виконавцем  умов договору споживач має право викликати його  представника  для  складення  та  підписання акта-претензії  споживача,  в  якому  зазначаються  строки,  види, показники порушень тощо.

2. Представник  виконавця   повинен   з'явитися   на   виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.

3. Акт-претензія   складається  споживачем  та  представником виконавця і  скріплюється  їхніми  підписами.  У  разі  неприбуття представника  виконавця  в  погоджений  умовами договору строк або необґрунтованої  відмови   від   підписання   акта-претензії   він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

4. Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про  перерахунок  платежів  або видає   письмово   споживачу   обґрунтовану   письмову  відмову  в задоволенні його претензій.

5. Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються  в суді.  Споживач  має  право  на  досудове  вирішення  спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.      6. У  разі  встановлення  за   результатами   аналізу   факту погіршення  нормованих показників якості води,  витрати споживача, які він здійснив при  оплаті  вартості  проведення  аналізу  води, підлягають компенсації за рахунок виконавця/виробника.

Таким чином, представник виконавця зобов'язаний прийти на виклик не пізніше терміну, визначеного в договорі, зазвичай він становить 2 робочих дня. Якщо ж представник виконавця проігнорує таке «запрошення», то Ви можете самостійно скласти акт-претензію, підписавши його у не менш як два споживачі.

На підставі даних акта складається заява про усунення недоліків у наданні послуги, а також, перерахунок або відшкодування заподіяної шкоди. Заява додається до акта (можна копії) і листом відсилається у відповідну організацію.

Результатом розгляду акта-претензії до ЖЕКу повинен бути, як правило, перерахунок суми платежів з дати його складання. В тому випадку, коли виконавець неналежно наданої комунальної послуги не задовольнить Ваших вимог, то з відповідним чином складеним актом-претензією можна впевнено виграти будь-який суд з ЖЕКом.

Важливість використання споживачем такого потужного інструменту, як акт-претензія при конфліктах з виконавцями комунальних послуг, не слід недооцінювати — абсолютна більшість споживачів змушена була оплачувати в судовому порядку досить значні суми за неотримані або отримані не в повному обсязі на неналежним чином комунальні послуги лише через те, що вони вчасно не складали відповідних документів, як от акт-претензія.

 

Начальнику КП «ЖЕК «_______________________»

прізвище, імя та по батькові

вул. ______________, б.____

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

про неналежне надання або ненадання послуг

м.Київ, Шевченківський район «___» ________________ 20___ р. ,

Споживач _____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

висловлює претензії виконавцю щодо якості надання послуг з___________________
(види послуг)
______________________________________________________________________
в частині ______________________________________________________________
(види порушень, кількісні / якісні показники надання послуг)
______________________________________________________________________

В період з ____ ___________ 20___р. по _______________ 20___р.

У зв’язку з викладеним, вимагаю зробити перерахунок розміру плати за неналежно надані (або ненадані) послуги, зазначені в даному Акті споживачем (ами) згідно з умовами Договору №________ про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Цей акт склали:
Виконавець в особі __________________
(П.І.Б., посада)
___________
(адреса) (підпис)

Споживач 1. ________________________ 
(П.І.Б.) (адреса, телефон) (підпис)

Споживач 2. ________________________ 
(П.І.Б.) (адреса, телефон) (підпис)

Споживач 3. ________________________ 
(П.І.Б.) (адреса, телефон) (підпис)

Споживач 4. ________________________ 
(П.І.Б.) (адреса, телефон) (підпис)

15 жовтня

Інші дати
Народився Дмитро Луценко
(1921, с.Березова Рудка, Полтавська область – 1989) – український поет. Автор текстів низки відомих пісень ("Києве мій", "Фронтовики", "Сивина", "Не шуми калинонько", "Мамина вишня", Осіннє золото").
Грає море зелене, Тихий день догора. Дорогими для мене Стали схили Дніпра, Де колишуться віти Закоханих мрій... Як тебе не любити, Києве мій! (Дмитро Луценко)
Розгорнути