chrome firefox opera safari iexplorer

Як скласти акт-претензію до ЖЕКу

08 червня 2015 о 11:23

У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо.

Як наголошується в статті 18 Закону «Про житлово-комунальні послуги» якщо споживач вважає, що комунальна послуга надається неналежним чином, або не надається взагалі, він має право викликати представника виконавця для складання акту-претензії і на його основі провести перерозрахунок оплати даної послуги.

Стаття 18. Оформлення претензій споживачів до виконавців

1. У  разі  порушення  виконавцем  умов договору споживач має право викликати його  представника  для  складення  та  підписання акта-претензії  споживача,  в  якому  зазначаються  строки,  види, показники порушень тощо.

2. Представник  виконавця   повинен   з'явитися   на   виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.

3. Акт-претензія   складається  споживачем  та  представником виконавця і  скріплюється  їхніми  підписами.  У  разі  неприбуття представника  виконавця  в  погоджений  умовами договору строк або необґрунтованої  відмови   від   підписання   акта-претензії   він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

4. Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про  перерахунок  платежів  або видає   письмово   споживачу   обґрунтовану   письмову  відмову  в задоволенні його претензій.

5. Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються  в суді.  Споживач  має  право  на  досудове  вирішення  спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.      6. У  разі  встановлення  за   результатами   аналізу   факту погіршення  нормованих показників якості води,  витрати споживача, які він здійснив при  оплаті  вартості  проведення  аналізу  води, підлягають компенсації за рахунок виконавця/виробника.

Таким чином, представник виконавця зобов'язаний прийти на виклик не пізніше терміну, визначеного в договорі, зазвичай він становить 2 робочих дня. Якщо ж представник виконавця проігнорує таке «запрошення», то Ви можете самостійно скласти акт-претензію, підписавши його у не менш як два споживачі.

На підставі даних акта складається заява про усунення недоліків у наданні послуги, а також, перерахунок або відшкодування заподіяної шкоди. Заява додається до акта (можна копії) і листом відсилається у відповідну організацію.

Результатом розгляду акта-претензії до ЖЕКу повинен бути, як правило, перерахунок суми платежів з дати його складання. В тому випадку, коли виконавець неналежно наданої комунальної послуги не задовольнить Ваших вимог, то з відповідним чином складеним актом-претензією можна впевнено виграти будь-який суд з ЖЕКом.

Важливість використання споживачем такого потужного інструменту, як акт-претензія при конфліктах з виконавцями комунальних послуг, не слід недооцінювати — абсолютна більшість споживачів змушена була оплачувати в судовому порядку досить значні суми за неотримані або отримані не в повному обсязі на неналежним чином комунальні послуги лише через те, що вони вчасно не складали відповідних документів, як от акт-претензія.

 

Начальнику КП «ЖЕК «_______________________»

прізвище, імя та по батькові

вул. ______________, б.____

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

про неналежне надання або ненадання послуг

м.Київ, Шевченківський район «___» ________________ 20___ р. ,

Споживач _____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

висловлює претензії виконавцю щодо якості надання послуг з___________________
(види послуг)
______________________________________________________________________
в частині ______________________________________________________________
(види порушень, кількісні / якісні показники надання послуг)
______________________________________________________________________

В період з ____ ___________ 20___р. по _______________ 20___р.

У зв’язку з викладеним, вимагаю зробити перерахунок розміру плати за неналежно надані (або ненадані) послуги, зазначені в даному Акті споживачем (ами) згідно з умовами Договору №________ про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Цей акт склали:
Виконавець в особі __________________
(П.І.Б., посада)
___________
(адреса) (підпис)

Споживач 1. ________________________ 
(П.І.Б.) (адреса, телефон) (підпис)

Споживач 2. ________________________ 
(П.І.Б.) (адреса, телефон) (підпис)

Споживач 3. ________________________ 
(П.І.Б.) (адреса, телефон) (підпис)

Споживач 4. ________________________ 
(П.І.Б.) (адреса, телефон) (підпис)

20 лютого

Інші дати
Ганна Затиркевич-Карпинська
1855 – українська актриса, майстер характерних і комедійних образів. Ролі: Риндичиха («По ревізії» М. Кропивницького), Ганна («Безталанна» І. Карпенка-Карого), Лимериха («Лимерівна» Панаса Мирного).
Розгорнути
Народився Василь Барвінський
(1888, м. Тернопіль - 1963) - український композитор, піаніст, музикознавець, педагог, музичний критик, диригент.
Розгорнути
Народився Лев Ревуцький
(1889, с.Іржавець Полтавська область - 1977) - український композитор, педагог, музичний і громадський діяч. Автор кантати-поеми «Хустина», «Ода пісні», «Зима», «Монологу Тараса Бульби».
Розгорнути
Народилася Марія Пригара
(1908, м. Москва - 1983) - українська письменниця, перекладачка. Авторка поетичних і прозових книжок для дітей.: збірки оповідань за мотивами українських народних дум "Козак Голота", повісті "Михайлик - джура козацький", творів у 2-х томах та інше.
Розгорнути
Народився Улас Самчук
(1905, с.Дермань, Волинська область – 1987) - український письменник, журналіст і публіцист, громадський діяч.
«Розбудова України і організація українського народу – ось основні гасла нашого часу. Не якісь старі порахунки, нікчемне амбіціонерське розбиття, не групова закукуріченість… І не отаманщина. А солідарна, творча будуюча і організуюча праця. Праця всього народу, праця кожної творчої одиниці» (Улас Самчук)
Розгорнути