chrome firefox opera safari iexplorer

7 серпня народився видатний український письменник Пантелеймон Куліш

07 серпня 2017 о 11:02

7 серпня  1819р. народився видатний український письменник  Пантелеймон Куліш 

Автор української абетки, відомого у світі роману «Чорна рада», першого українського перекладу Біблії,  — П.Куліш,  разом із   Т. Шевченком та М. Костомаровим,  став у 1840 — 60р.р. правдивим творцем української історичної свідомості й нової національної літератури.   

Пантелеймон Олександрович Куліш народився на хуторі неподалік  містечка Вороніж Глухівського повіту Чернігівської  губернії (нині Шосткинський район Сумської області), в родині заможного козака-хлібороба. Батько, Олександр Куліш, походив зі старшинського козацького роду. Мати Катерина була донькою козацького сотника Івана Гладкого.

З дитинства Пантелеймон усім серцем полюбив українські пісні, казки, оповіді, що їх щедро дарувала мама. Призвичаївся до книжки, чому сприяла сусідка по хуторах Уляна  Мужиловська, яка, власне, й наполягла на тому, щоб хлопця віддали до Новгород-Сіверської гімназії. Перший  час навчатися було нелегко: викладали російською, тож, як пізніше згадував, мав «доволі мороки, поки почав розмовляти так, як пишуть у книжках».

Наприкінці 1830-х років  П.Куліш стає слухачем  філософського та юридичного факультетів Київського університету. Близько познайомився з М.Максимовичем, який усіляко спонукав здібного студента до української літератури та збирання фольклору.

Завершити навчання не вдалося: 1840р. Куліша відрахували з університету, оскільки не мав документального підтвердження свого дворянського походження. Викладав російську мову та словесність, історію й географію  в Луцькому, Києво-Печерському, Києво-Подільському  повітових дворянських училищах, працював виконувачем обов’язків старшого вчителя історії у Рівненській гімназії.

Під час літніх канікул подорожував Правобережжжям, переважно  Київщиною та Черкащиною,  записував народні пісні, думи, перекази, легенди, казки. Захопився українською, насамперед – козацькою – історією.

1845р. петербурзький журнал «Современник» почав друкувати перші розділи роману П.Куліша «Чорна рада». П.Плетньов, редактор видання і ректор Петербурзького університету, запросив автора роману до столиці імперії  — на посаду старшого вчителя гімназії та викладача російської мови для іноземних слухачів університету.

22 січня 1847р. Куліш узяв шлюб із 18-річною Олександрою Білозерською, з братом якої Василем приятелював. Старшим боярином на весіллі був Тарас Шевченко.

Того ж року, за рекомендацією Петербурзької Академії наук, П.Куліш разом із дружиною вирушає до Західної Європи -  Прусія, Саксонія, Австрія — вивчати слов'янські мови, історію, культуру та мистецтво. Повернувшись, став ад’юнктом відділення російської мови і словесності.

Безпосередньої участі в діяльності Кирило-Мефодіївського братства П.Куліш не брав, проте товаришував і активно листувався з «братчиками»  — М. Костомаровим, Т. Шевченком, В. Білозерським, О. Марковичем, М Гулаком. Викривши «Слов’янське  товариство св. Кирила і Мефодія»,  2 квітня 1847 р. жандарми заарештували Куліша  у Варшаві й доправили до Петербурга.

Два місяці допитів у казематах ІІІ віділення, затим – чотири місяці в Олексіївському равеліні й заслання до російської «глибинки» із забороною писати і друкувати твори. З бібліотек та книгарень були вилучені книжки Куліша, не дозволене їхнє перевидання.

Майже до кінця 1850р. письменник мешкав з дружиною в Тулі.  Працював канцелярським урядником поза штатом, тобто без оплати, затим був призначений  на оплачувану посаду помічника редактора щотижневої газети «Тульские губернские ведомости».

Наприкінці 1850 р. Микола І, з нагоди 25-річчя свого царювання,  а також завдяки клопотанням П.Плетньова та сенатора О.Кочубея, дозволив Кулішеві оселитися  в будь-якому місці  імперії, проте без права служити у навчальних закладах і друкуватися.  Не знято було і таємний нагляд.  П.Куліш  повернувся до Санкт-Петербурга, під псевдонімом  «Николай М.» надрукував у  «Современнике» російські повісті та двотомні «Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя».

Розпочав роботу над шеститомним виданням творів та епістолярію Миколи Гоголя – цьому великою мірою сприяло знайомство з матір’ю великого письменника.

Однак найбільшим своїм творчим досягненням Пантелеймон Куліш вважав двотомну збірку фольклорно-історичних і етнографічних матеріалів «Записки о Южной Руси» (Санкт-Петербург, 1856-57р.р.)  «Записки о Южной Руси друкую з насолодою не тому, що в них є моє, а тому, що передаю світові пам'ятки духу народного, яким у моїх очах нема ціни», - писав автор своєму товаришеві С. Аксакову. Збірка мала великий успіх. Т.Шевченко про неї писав: «Цю книгу скоро напам'ять буду читати. Вона мені так чарівно, живо нагадала мою прекрасну бідну Україну, що я немов з живими бесідую з її сліпими лірниками і кобзарями. Пречудова і вельми благородна праця! Брильянт у сучасній історичній літературі».

Збірка була написана українським фонетичним правописом авторства самого Куліша – звідси й назва «кулішівка». 1860р. за цим правописом виданий «Кобзар», використовували «кулішівку» і в журналі «Основа».

1857р. був плідним для письменника: вийшли друком роман «Чорна рада», український буквар і читанка - «Граматка». П.Куліш відредагував і оприлюднив  «Народні оповідання» Марка Вовчка. З його ж таки ініціативи у Петербурзі з червня 1857р. почала працювати «Друкарня П.О. Куліша» — перша й єдина в імперії  ХІХ століття українська друкарня.

В березні 1858р. Куліш із дружиною вирушив у подорож Європою. Милувався досягненнями західної цивілізації, проте залишався переконаним прихильником патріархального сільського життя: хутір як ознака гармонійного єднання людини з природою, а водночас – як  своєрідна оаза національної самобутності – залишався його ідеалом.

Не діставши дозволу на створення українського журналу в Санкт-Петербурзі, П.Куліш організовує альманах «Хата». Тим часом Василь Білозерський розпочинає роботу зі створення першого українського часопису «Основа», і П.Куліш та його дружина (її вже знали читачі як письменницю Ганну Барвінок), займаються підготовкою матеріалів.  Зокрема, для «Основи» Куліш написав «Історичні оповідання» - нариси з української історії: «Хмельнищина» та «Виговщина» (були надруковані 1861р.)

Перша поетична збірка «Досвітки. Думи і поеми» вийшла у Петербурзі 1862р., а за рік валуєвським циркуляром було обмежено друкування українською мовою. Твори Куліша почали  публікувати в Галичині – зокрема, львівські журнали «Мета» і «Вечорниці».

Наприкінці 1864 р. П.Куліш оселився у Варшаві, здебільшого редагував переклади адміністративних актів із польської мови – російською.

У 1869—1871рр. письменник мешкає  у Венеції, Відні, Празі, навідується й в Україну, на свій хутір Піддубень біля Мотронівки, родинного гнізда Білозерських.  У ці роки  тісно контактує з галицькими народовцями  та  віденським студентським товариством «Січ», допомагає  власними коштами видавати у Львові єдиний на той час загальноукраїнський журнал «Правда», сам друкується в ньому.

Навесні 1873 р. П.Куліш продає хутір Піддубень та оселяється з дружиною в Мотронівці.  З 1876 р. до 1880-го мешкає у Москві, вивчаючи стародруки та літописи у бібліотеках;  навідується до Парижа – слухати лекції в Сорбонні;  їде до Відня.

1883 р. Пантелеймон Куліш повернувся до Мотронівки. Подружжя мало приймає і виїжджає: письменник зосереджується на літературній, перекладацькій та  дослідницькій історичній праці. Тут укладає збірку своїх оповідань і статей «Хуторская философия и удаленная от света поэзия», яку одразу після оприлюднення 1879р. цензура заборонила і вилучила з продажу. Надсилає до Галичини  свою «Крашанку русинам і полякам на Великдень 1882 року», сподіваючись згуртувати українську і польську інтелігенцію в культурній діяльності. Пише віршовану драму «Байда, князь Вишневецький». Багато перекладає: Шекспір, Гете, Байрон, Шіллер, Гейне. Готує до друку збірку поезій «Дзвін» та повний український переклад Біблії. Завершує історіографічну працю в трьох томах «Отпадение Малороссии от Польши»…

Помер П.О.Куліш 14 лютого 1897р. в Мотронівці. Тут був і похований.

Пантелеймон Куліш лишив велику літературну та наукову спадщину. Серед інших праць особливе місце посідає перша фонетична українська абетка, в якій не було церковнослов'янських літер ѣ та ы, з'явилася літера g на позначення ґ. Слід сказати, що  саме «кулішівка», трасформувавшись, лягла в основу української абетки.  З 1876р. абетку П.Куліша в російській імперії заборонили . Однак у 1890-і роки її, дещо видозмінену, запровадили в галицьких школах.

Роман «Чорна рада», присвячений подіям після Переяславської угоди 1654р., приніс авторові прижиттєву і пожиттєву славу. Як зазначив Іван Франко, «Чорна рада» - «найліпша історична повість в нашій літературі». 2000р. на кіностудії ім. О.Довженка за романом був знятий однойменний серіал (режисер М.Засєєв-Руденко).

Пантелеймон Куліш – автор першого повного перекладу Біблії українською мовою. Розпочав Куліш свою працю 1860р., згодом залучив до неї І.Нечуя-Левицького та І.Пулюя, науковця-фізика, відомого глибокими знаннями богослов’я. 1881р. Наукове товариство імені Шевченка опублікувало у Львові Новий Заповіт у їхньому перекладі.

Працю над Старим Заповітом перервала загадкова пожежа 1885р.на хуторі Мотронівка. Під час пожежі згорів рукопис, і перекладачі змушені були почати свою роботу знову. Переклад завершив І.Пулюй уже після смерті П.Куліша. 1903р. Британське та закордонне Біблійне товариство видало першу повну українську Біблію — «Святе письмо Старого і Нового Завіту» — в перекладі П.Куліша, І.Нечуя-Левицького та І.Пулюя. 2000р. переклад був виданий в Україні.

Ім’ям Пантелеймона Куліша названі площа у Києві, вулиці в Тернополі, Рівному, Львові, Коломиї та багатьох інших містах України.

Олена Бондаренко, Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна»

22 липня

Інші дати
Народився Милиця Симашкевич
(1900, м.Кам’янець-Подільський – 1976), український художник театру і кіно («Коліївщина», «Наталка Полтавка», «Багата наречена», «Кармелюк», «Вершники», «Кубанці», «Майська ніч».  
«Художник повинен бути в своїх творах дзеркалом громади, але дзеркалом високої ціни, в котрому б одбивалась жизнь правдива, добре спорядкована й згрупована, освічена вищою ідеєю.» (Іван Нечуй-Левицький).
Розгорнути