chrome firefox opera safari iexplorer

Рекорд запам’ятовування числа Пi сфальсифiковано?

21 листопада 2011 о 11:54

Люди, чиї прiзвища як членiв комiсiї записанi в протоколi реєстрацiї рекорду України в запам’ятовуваннi та вiдображеннi Андрiєм Слюсарчуком числа Пi, почали говорити.

Вони визнали, що в день, коли псевдолiкар нiбито ставив рекорд, їх на цiй подiї не було й близько.

Члени експертної комiсiї мали пильно стежити за тим, чи не шахраював Слюсарчук пiд час демонстрацїi своїх начебто надзвичайних здiбностей. I, як вказано у протоколi, «компетентною квалiфiкацiйною комiсiєю встановлено та пiдтверджено вiзуальне запам’ятовування i точне вiдтворення запису числа Пi».

Газета «Експрес» опублiкувала матерiал, у якому йшлося про те, що вiдомi й заслуженi люди стали свiдками не встановлення рекорду, а звичайної вистави з використанням мiкронавушника.

I ось новi сенсацiйнi подробицi, знайденi журналiстами «Експресу» у ходi журналiстського розслiдування. Два вiдомi професори так званої «експертної комiсiї» визнали, що не лише не перевiряли здiбностей Слюсарчука, а й узагалi не бачили його «рекорду».

«Я в iнтернетi, на сайтi «Книги рекордiв», знайшов протокол реєстрацiї цього рекорду. Там справдi є моє прiзвище. Але я офiцiйно заявляю, що не був на тому засiданнi, на тому «експериментi». I нiякi протоколи не пiдписував», – каже Роман Базилевич, доктор технiчних наук, професор.

«Крiм того, моє прiзвище в протоколi спотворено. Там написано БазЕлевич, а моє прiзвище – БазИлевич. Якби пiдписував якийсь протокол, то, повiрте, я цю помилку виправив би, – додає спiврозмовник. – Хотiв би я подивитися на оригiнал протоколу i на свiй пiдпис, якого не ставив. Це вiдверта пiдробка!»

Ще один науковець, чиє прiзвище також фiгурує у протоколi фiксацiї рекорду, теж заперечив свою присутнiсть на «експериментi», який назвали «Рекорд у категорiї «Людина, унiкальнi можливостi».

«Мене запрошували до цiєї комiсiї, i я мав там бути. Але саме на тiй подiї не був, бо мав особистi невiдкладнi справи. Хоча потiм в iнтернетi прочитав, що я нiбито був присутнiй», – каже Петро Каленюк, доктор фiзико-математичних наук, професор.

Як вiдомо, 16 листопада Галицький районний суд Львова пiдтримав подання слiдчого й обрав для псевдопрофесора Андрiя Слюсарчука запобiжний захiд у виглядi тримання пiд вартою на час слiдства.

Це трапилось пiсля серiї резонансних публiкацiй у газетi «Експрес», у яких журналiсти «Експресу» встановили, що в Андрiя Слюсарчука немає жодної медичної освiти, усi його медичнi дипломи – пiдробленi. Журналiсти також стверджують, що результатом дiяльностi псевдолiкаря стало калiцтво десяткiв обдурених ним людей, а також – щонайменш три смертельнi випадки.

Джерело: ZIK
Розділи: Громадянська Суспільство