chrome firefox opera safari iexplorer

Володимир Вернадський – мислитель космічного рівня

12 березня 2019 о 06:16
heroes.profi-forex.org

12 березня 1863р. народився великий український вчений-природознавець, філософ, фундатор  Української академії наук. За широтою мислення і розмаїттям наукових інтересів його порівнюють з геніями епохи Відродження. 

Пропонуємо кілька цікавих фактів з життя цієї унікальної людини.

1.Володимир Вернадський заснував нову науку – біогеохімію – котра вивчає хімічний склад живої речовини і геохімічні процеси, що відбуваються в біосфері Землі. Створив першу в світі біогеохімічну лабораторію. 

2.Вернадський -  засновник геохімії, науки про хімічний склад Землі та довколишніх планет, закони руху елементів у різних геологічних середовищах і формування земних ґрунтів, води, гірських порід на нашій планеті.

3.В.Вернадський -  основоположник  ядерної геології (радіогеології), котра досліджує закономірності  ядерних перетворень, і їхні прояви в геологічних процесах.

4.Вернадський – автор вчення про біосферу. Якщо Ж.-Б.Ламарк та Е.Зісс застосували поняття «біосфера» як «область життя», «жива оболонка землі», то Вернадський у своїй книзі «Біосфера» виклав своє вчення про біосферу як єдине ціле, що складається з живого середовища і живої речовини. За вченням Вернадського, все на землі взаємопов’ язане і поєднане: вода і небо, земля і людина, дерево і камінь. Живе стає мертвим, і мертве живить живе; енергії перетікають одна в іншу.

  1. Володимир Вернадський – автор вчення про поєднання біосфери і ноосфери. Саморозвиток матерії, перехід біосфери у ноосферу, вплив на ці явища людини вчений обґрунтував у роботі, оприлюдненій у Парижі 1924р. Під поняттям «ноосфера» вчений мав на увазі поєднання людського розуму, думок, почуттів і прагнень. Він був переконаний, що найменші порухи людської думки залишають свій слід у ноосфері назавжди. Доводив, що настане час, коли люди не отримуватимуть  їжу рослинного чи тваринного походження, а лише синтетичну, й таким чином припиниться знищення довколишнього світу.  Був  переконаний, що розвиток  науки неодмінно призведе до відмови людства від воєн. Передбачив, що розвиток ноосфери призведе до виходу людини в космос.

6.В.Вернадський — творець філософського напряму космізму, теорії про виникнення і розвиток  Всесвіту, за якою космос -  «структурно-організований впорядкований світ», де людина – «громадянин світу».

  1. Науковець, який зробив найважливіші відкриття щонайменше у 12 науках: біології, історії, філософії, геології, ґрунтознавстві, біогеохімії, мінералогії, геохімії, радіогеології, кристалографії, метеоритиці, палеонтології.

8.Володимир Вернадський створив у 1918 р., за часів гетьманування П.Скоропадського, першу українську національну Академію Наук.   

  1. В.Вернадський був переконаним українцем. 1880р. написав свій перший вірш про Україну. Якось у щоденнику занотував: «Батько і мати мої були кияни. В обох родинах були живі українські енаціональні традиції. Мої дитячі роки (1868—1876) я провів на Україні, в Полтаві та харкові, бував і в Києві… батько й мати добре знали українську мову. Мати… чудово співала українських пісень, бували вдома і хори. На мене це сильно впливало…» Предок роду Вернадських, козак Верна, був одним із соратників Богдана Хмельницького, а його сини були козацькими старшинами. Володимир Іванович називав себе українцем, у московському ж середовищі дістав прізвисько «упертий хохол».

Товаришував з  І.Франком, М.Драгомановим, А.Кримським, В.Павликом.

Мав сина і доньку в шлюбі з полтавчанкою Наталією Старицькою, що тривав майже 60 років і ґрунтувався на взаємному коханні, глибоких любові й розумінні.    

  1. Вернадському належить нерідко цитований вислів: «У кожній державі, в кожному народові є раса вища, яка творить і створює, і є раса нижча – руйнівників і рабів. Нещастя, якщо до їхніх рук потрапляє влада і доля народу чи держави. Буде те, що в Росії…»

«Рідна країна»

19 березня

Інші дати
Народився Максим Рильський
(1895, м. Київ – 1964) – український поет, перекладач, публіцист, громадський діяч.
Прислухайтесь, як океан співає — Народ говорить. І любов, і гнів У тому гомоні морськім. Немає Мудріших, ніж народ, учителів; У нього кожне слово — це перлина, Це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник: Це пишний яр, а не сумне провалля» (Максим Рильський)
Розгорнути
Народився Марко Вороний
1904 – український поет, театрознавець, перекладач. Переклав українською мовою «Інтернаціонал», «Марсельєзу», «Варшав’янку», багато творів західноєвропейської класики. Автор книг для дітей, збірки віршів «Форвард». Син Миколи Вороного. Репресований.
Розгорнути