chrome firefox opera safari iexplorer

Як закон про карикатуру може знищити цей жанр творчості в Україні

29 жовтня 2016 о 13:04

24 жовтня 2016 р. президент України підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України „Про авторське право і суміжні права“ щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах», який набирає чинності з дати опублікування.

Після ознайомлення із законом стає розуміло, що замість створення умов для вільного розвитку творчості в сучасних жанрах пародії, карикатури та попурі, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу, підтримки вітчизняного виробника у сфері культури, закон може знищити цей жанр творчості в Україні, пише «Дзеркало тижня».

Щоб у цьому переконатися, проаналізуймо зміни до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі — Закон про авторське право), які було внесено до ст. 1 — «Визначення термінів» і ст. 21 — «Вільне використання твору із зазначенням імені автора».

Насамперед зупинімося на поняттях «пародія», «попурі», «карикатура», введених до ст. 1 Закону про авторське право:

  • пародія — аудіовізуальний, літературний, музичний або інший твір, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого твору або його частини, за своїм змістом має очевидний комічний, сатиричний характер, або спрямовується на висміювання певних подій або осіб;
  • попурі — музичний або інший твір, який є творчою обробкою уривків правомірно оприлюднених творів, без завдання шкоди їх охороні, і складається з декількох таких творів, або який імітує творчий стиль інших авторів чи виконавців або інших історичних епох;
  • карикатура — твір образотворчого мистецтва, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого твору, в тому числі персонажу твору або імені персонажу твору, за своїм змістом має комічний, сатиричний характер або спрямовується на висміювання певних осіб або подій.

Слід зазначити, що пародія і попурі завжди створюються на основі іншого (оригінального) правомірно оприлюдненого твору, а карикатура може бути як самостійним об'єктом авторського права, так і похідним твором, тобто створеним на основі іншого (оригінального) правомірно оприлюдненого твору.

Невідомо з яких причин законодавець зарахував до карикатури тільки твори, які є похідними творами.

Цю помилку слід виправити, розширивши зазначене поняття на всі карикатури, незалежно від того, чи є вони самостійними об'єктами авторського права, чи є похідними творами. Однак немає лиха без добра.

Річ у тому, що на карикатури, які є самостійними об'єктами авторського права, на відміну від карикатур, які є похідними творами, не поширюються зміни, внесені до ст. 21 Закону про авторське право, що дають старт експропріації майнових прав авторів пародій, попурі, карикатур. 

Слід зазначити, що частина 1 ст. 21 Закону про авторське право доповнена пунктом 91. У новій редакції частина 1 ст. 21 має такий зміст:

«Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається: ……….

91 ) використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури, а також використання такої пародії, попурі або карикатури;

……….».

Таким чином, відповідно до частини 1 ст. 21 Закону про авторське право, допускаються без згоди автора, але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення:

  • використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури;
  • використання такої пародії, попурі або карикатури.

Слід зазначити, що законодавець допустився помилки, ввівши цю норму в частину 1 ст. 21, оскільки, відповідно до частини 5 ст. 15 Закону про авторське право, авторам творів, які використовуються, відповідно до ст. 21 закону, не виплачується винагорода за їх використання.

Таким чином, закон створив умови для використання карикатур, які є похідними творами, пародій, попурі будь-якою особою у книжках, газетах, журналах, Інтернеті, соціальних мережах та інших місцях з будь-якою метою без згоди автора та без виплати винагороди.

Така експропріація майнових прав авторів пародій, попурі, карикатур порушує норми Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (п. 2 стаття 9), Договір ВОІВ про авторське право (ст.10), Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ст.13), відповідно до яких вільне використання творів не повинне завдавати шкоди нормальному використанню твору і не зачіпає будь-яким необґрунтованим способом законних інтересів автора.

Можна стверджувати, що після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України „Про авторське право і суміжні права“ щодо використання об'єктів акторського права в пародіях, попурі та карикатурах» ніхто більше не тільки не замовлятиме створення пародії, попурі або карикатури, а й не братиме дозволу (ліцензії) на їх використання.

Бо навіщо, коли все це можна буде використовувати без дозволу автора і безкоштовно.

Якщо вже обмежувати права авторів правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі пародії, попурі або карикатури, то необхідно вносити зміни не до ст. 21 Закону про авторське право, а до ст. 444 ЦКУ, доповнивши її окремою частиною.

В новій редакції ця стаття матиме такий зміст (внесені зміни виділено курсивом):

«Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без згоди автора

1. Твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою особою:

1) як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою;

2) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цією метою;

3) в інших випадках, передбачених законом.

2. Створення творів у жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури на основі іншого (оригінального) правомірно оприлюдненого твору і використання цієї пародії, попурі або карикатури без виплати винагороди особі, якій належать виключні майнові права на оригінальний твір. 

3. Особа, яка використовує твір, зобов'язана зазначити ім'я автора твору та джерело запозичення».

Слід зазначити, що запроваджені зміни ст. 444 ЦКУ:

— не порушують норми міжнародних договорів;

— дозволяють використовувати правомірно оприлюднені літературні, художні, музичні та інші твори для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури; — не обмежують авторів пародії, попурі та карикатури у праві на винагороду за використання творів.

Що робити? Треба негайно внести відповідні зміни до Закону про авторське право та ЦКУ.

Розділи: Суспільство

20 липня

Інші дати
Народився Микола Базилівський (Базилевський)
(1909, с. Суботів, Черкаська область – 1993) – український публіцист, літературознавець, театрознавець.  
Розгорнути
Народилася Оксана Вікул
(1921, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область – 2001) – українська балерина. Славилася виконанням українських танців  власного укладу з модерним спрямуванням.  
«Чорнії брови, карії очі, Темні як нічка, ясні як день, Карії очі - чарі дівочі! Де ви навчились зводить людей.» (Костянтин Думитрашко)
Розгорнути