chrome firefox opera safari iexplorer

10 фактів про Августина Волошина

17 березня 2019 о 01:00

Сьогодні, до дня народження Августина Волошина — українського політичного, культурного і релігійного діяча, а також прем'єр-міністра автономного уряду Карпатської України, президента цієї держави і Героя України — пропонуємо підбірку цікавих фактів про нього.

  1. Походив з роду священників — і продовжив сімейну традицію ставши священником.
  2. Мав не тільки теологічну освіту, а й вищу педагогічну за фахом викладач математики і фізики у середніх навчальних закладах.
  3. Був активним учасником у процесі створення першого українського карпатського акціонерного товариства — «Уніо» на базі тодішнього культурного товариства св.Василія Великого. Товарство займалось просвітницькою діяльністю.
  4. Активно виступав про спроб угорського уряду, у 1915—1917 рр. ввести на території Закарпаття — латиницю, замість кирилиці.
  5. У 1933 році став папським прелатом у Мукачівській греко-католицькій епархії.
  6.  Після окупації держави Карпатська Україна -  емігрував разом з урядом за кордон і поселився в Празі, де пра­цю­вав в Ук­ра­їнсь­ко­му віль­но­му уні­вер­си­те­ті про­фе­со­ром пе­да­го­гі­ки, де­ка­ном, рек­то­ром.
  7. У 1945му році, під час радянської окупації Праги — був заарештований службою СМЕРШ.
  8. Помер у Бутирській тюрмі, за деякими свідченнями — його було закатовано.
  9. Не зважаючи на те, що він був одружений на Ірині Петрик — не мав дітей. Тож подружжя утримувало приватний сиротинець, де виховувалися 22-є сиріт. Ді­ти жи­ли у ве­ли­ко­му дво­по­вер­хо­во­му бу­дин­ку, який для цих пот­реб ку­пив отець Ав­гус­тин. Во­ни бу­ли за­без­пе­че­ні хар­чу­ван­ням, гар­ним одя­гом, нав­чан­ням, ви­хо­ван­ням та роз­вит­ком твор­чих здіб­нос­тей. Іс­ну­вав ці­лий до­маш­ній ор­кестр, тан­цю­валь­на гру­па і хор.
  10. По собі залишив велику наукову спадщину — його роботи досить широкого діапазону, як від філологічних проблем українскої мови, так і педагогічних проблем.

30 листопада

Інші дати
Володимир Рибак
 (1971, м. Горлівка Донецької обл. – 2014) – український політик, депутат Горлівської міськради, закатований сепаратистами за спробу зірвати прапор самопроголошеної ДНР і замінити його українським стягом. Герой України.
 
Розгорнути
Народився Назарій Яремчук
(1951, с. Рівня, Чернівецька область – 1995) – популярний український естрадний співак (тенор). Лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка за концертну діяльність 1973 – 1995 років (посмертно).
Розгорнути
Народився Ярослав Стельмах
(1949, м. Київ - 2001 - український драматург, прозаїк, перекладач. Автор п'єс "Шкільна драма", "Провінціалки", "Емма" та ін., а також кількох кіносценаріїв та книжок для дітей.
Розгорнути