chrome firefox opera safari iexplorer

Музей трипільської культури

  • м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шевченка, 10
  • (04567) 5-16-75
  • з 9.00 до 17.00

    Вихідні дні – понеділок, вівторок
Про музей:

Відкриття Музею трипільської культури у вересні 2003 р. стало результатом багаторічних досліджень археологів заповідника на Переяславщині, їх участі в експедиціях Інституту археології НАНУ, Національного музею історії України, що проводилися у різних регіонах країни. Музей створений за науковою концепцією та, значною мірою, матеріалами досліджень відомого вченого-археолога Тамари Григорівни Мовши (1922—2003).

Трипільці створили найдавнішу культуру землеробів Східної Європи, що існувала в кін. V — сер. III тис. до н.е., мали високоорганізоване суспільство. Вони заснували перші протоміста у Європі, на території яких проживало понад 10 тис. жителів. Давньоземлеробські племена України стояли на порозі створення писемності, користуючись піктограмами — знаковим, мальованим письмом.

У музеї експонуються матеріали близько 40 поселень трипільської культури різних регіонів України: Подніпров’я, Побужжя, Подністров’я. Матеріали археологічних досліджень розповідають про систему обробітку землі у мідному віці, перші культурні злаки.

Уявлення про вигляд та інтер'єр трипільських будинків дають знахідки глиняних моделей жител. У неповторній орнаментації ліпного посуду та глиняної пластики відображені духовний світ ранніх землеробів, їх міфологія та обрядовість, знання про навколишній світ. Ремесла та промисли репрезентують знайдені на поселеннях залишки ремісничих майстерень та їх реконструкції.

21 жовтня

Інші дати
Народився Пилип Орлик
(1672, м. Косут, тепер - Білорусь – 1742) – Гетьман України в 1710 – 1742 роках (у вигнанні). При обранні гетьманом в квітні 1710 року складає «Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького», які пізніше дістали назву Конституція Пилипа Орлика – одна з перших конституцій Європи. Нею Пилип Орлик зобов'язувався обмежити гетьманські прерогативи, зменшити соціальну експлуатацію, зберегти особливий статус запорожців і боротися за політичне й церковне відокремлення України від Росії.
Ми не можемо незворушно дивитися на страждання нашої милої Вітчизни, бачити порушення її прав за стількома пунктами. Ми не будемо діяти керуючись почуттям помсти, а навпаки – згідно зі справедливістю та правом, що дозволяє кожному боронити свою власну справу та свою власну мету» (Пилип Орлик)
Розгорнути